תרגיל 3

תרגיל 3

כמו כל עיצוב לא תמיד האינפוגרפיקה היא מוצלחת.

זאת דוגמא לאינפוגרפיקה לא מוצלחת.
התבוננו באינפוגרפיקה זו ובגודמאות הקודמות.
א. נסחו מהיא אינפוגרפיקה טובה, ומה היא אינפוגרפיקה פחות טובה בהשוואה לדוגמאות המוצגות.
ב. תנו שתי דוגמאות נוספות (קישורים לתמונות מהאינטרנט), אחת לאינפוגרפיקה שהיא טובה ואחת לאינפוגרפיקה לא טובה.

מודעות פרסומת